• de vertaler van de dagelijkse praktijk naar beleid voor peuterspeelzaalwerk;
  • de vertaler van beleid naar de dagelijkse praktijk van het peuterspeelzaalwerk;
  • initiator van activiteiten rond visieontwikkeling, positionering, profilering, normering en professionalisering van het peuterspeelzaalwerk;
  • informant voor peuterleidsters en besturen van organisaties voor peuterspeelzaalwerk;
  • informant voor overheden en maatschappelijke organisaties, die een taak hebben m.b.t. het jonge kind.

Het LPP is hét kennisplatform van de dagelijkse praktijk van het peuterspeelzaalwerk.

Het LPP in actie bij de Tweede Kamer

Het LPP in actie bij de Tweede Kamer

Lees verder →

Nieuwsbericht gemeente Rotterdam inzake harmonisatie

3 december 2015

Lees hier de nieuwsbrief van de gemeente Rotterdam inzake de harmonisatie peuterspeelzalen – kinderopvang die in Rotterdam vanaf maart 2016 start.

Lees verder →

Hoe denkt de LPP achterban over alle harmonisatie-ontwikkelingen?

29 juni 2015

Hoe denkt de LPP achterban over alle harmonisatie-ontwikkelingen? Hier is onderzoek naar gedaan door Roelf Boersma en Jan Werner, studenten van de Hanzehogeschool in Groningen. Hun onderzoek met de titel Peuterspeelzaal onmisbare schakel in ontwikkelingskansen voor alle kinderen? is hier te lezen door te klikken op de link.  

Lees verder →

Leren loont : Rotterdams onderwijsbeleid

20 januari 2015

De gemeente Rotterdam heeft grote plannen om alle peuters optimaal voor te bereiden op de basisschool. Wethouder Hugo de Jonge heeft hiervoor begin januari  2015 zijn plannen gepresenteerd. De ambities en resultaten zijn vastgelegd in het Rotterdams Onderwijsbeleid 2015-2018. De belangrijkste onderwerpen voor peuters zijn: Ambities: In Rotterdam is er een integrale voorschoolse voorziening voor alle peuters. […]

Lees verder →

Wethouders presenteren handreiking kindcentra

26 maart 2014

De kopgroep van wethouders voor kindcentra kwam 7 maart bijeen bij de VNG. De kopgroep gaat ook na de gemeenteraadsverkiezingen verder, maar dan met veel nieuwe gezichten. De afgelopen drie jaar heeft de kopgroep zich vol energie ingezet voor het agenderen van de de integrale basisvoorziening voor alle kinderen van 0 – 12 jaar. http://www.vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/voorschoolse-voorzieningen/nieuws/wethouders-presenteren-handreiking-kindcentra […]

Lees verder →

VOORAANKONDIGING Landelijk congres Peuterspeelzalen

26 maart 2014

Noteer alvast in uw agenda:  Datum: woensdag 11 juni 2014 Locatie: Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht Tijdstip:     09.30 – 17.30 uur  Het kabinet is druk doende het peuterspeelzaalwerk te harmoniseren met de kinderopvang. Ondertussen verwacht men van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang ook hoge prestaties als het gaat om ouderbetrokkenheid, kwaliteit van de leidsters […]

Lees verder →

Peuterspeelzalen: financiering strijdpunt Asscher

26 maart 2014

Door simpelweg van peuterspeelzalen een peuteropvang te maken volgens de wet Kinderopvang, wordt deze te duur, worden ouders en kinderen buitengesloten en haken andere ouders af. Dat risico is zeer reëel, omdat in de ene gemeente wel geld gereserveerd wordt voor de peuterspeelzaal, en in de andere niet. Lees bericht          

Lees verder →

Actie Nederlandse Brandwonden Stichting

26 maart 2014

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil graag dat ouders van kleine kinderen bewust worden dat brandwonden zomaar kunnen gebeuren en dat de consequenties vaak een enorme impact hebben. Daarvoor heeft de stichting de hete thee campagne gestart met daaraan gekoppeld een online test, www.eerstehulpbijbrandwonden.nl , zodat ouders kunnen testen of zij weten wat ze wel (en […]

Lees verder →

Elk kind evenveel kans op een goede start

13 februari 2014

Gemeenten zetten in op de optimale ontwikkeling van ieder kind. Vandaag hebben we hiertoe minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Dekker (OCW) een alternatief voorstel gedaan voor de uitwerking van de harmonisatie van voorzieningen voor peuters en kleuters, en de aansluiting op het onderwijs. De brief is een reactie op het door het kabinet gepresenteerde voornemen om onderwijs, […]

Lees verder →

Onderzoek naar omvang peuterspeelzalen

9 februari 2014

n opdracht van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW verrichten wij momenteel een onderzoek naar de huidige omvang van peuterspeelzaalwerk in Nederland. Het onderzoek vloeit voort uit de uitwerking van de brief van minister Asscher van december 2013 over de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Zowel de MOGroep als de Brancheorganisatie Kinderopvang zijn […]

Lees verder →

Vernieuwde website LPP in de lucht

5 februari 2014

Vanaf woensdag 5 februari 2014 is de vernieuwde website van het LPP in de lucht. De website voorziet alle belangstellenden van actuele informatie over en rond het peuterspeelzaalwerk. Op de website zijn links te vinden naar allerlei organisaties, instellingen en overheden, die of een of andere manier betrokken zijn bij het peuterspeelzaalwerk. Zo zijn er […]

Lees verder →